New HSK Simulated Tests of the New HSK, Level 5 (2nd Edition) Audio Online

€ 28,99
incl. btw, excl. levering
Op voorraad
Levertijd: 1 dag(en)

Beschrijving

Dong Cui
ISBN: 978-7-5619-4783-8
Beijing Language & Culture U.P.
322 pag. paperback 19 x 26 cm

《汉语水平考试模拟试题集(第2版)(HSK5级)》依据最新词汇大纲、话题大纲、任务大纲、语言点大纲对第1版进行修订,全面覆盖新大纲。把脉最新HSK真题,紧跟真题变化趋势,精心调整试题内容、形式和难易程度,密切保持与最新真题的相似度。替换、增补反映社会时代变化的最新语料,协同发展语言能力与社会认知,更具时代性。