De Geschiedenis van het Communisme

€ 29,95
incl. btw, excl. levering
Op voorraad
Levertijd: 1 dag(en)

Beschrijving

Marcello Flores
ISBN: 978-90-447-0763-2
Deltas
192 pag. hardcover 23 x 27 cm

De belangrijkste ontwikkelingen, gebeurtenissen en sleutelfiguren in woord en beeld.
Het communisme kan zonder twijfel worden beschouwd als een van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen van de vorige eeuw. Wat begon als een machtsovername door de bolsjewieken in Rusland aan het begin van de twintigste eeuw groeide vooral na de Tweede Wereldoorlog uit tot een machtig politiek en economisch systeem in de Sovjet-Unie, Oost-Europa en China. Het schijnbaar overweldigende succes van het communisme, dat ook heel wat aanhangers kende in onze westerse landen, werd door Washington als een bedreiging van de Amerikaanse macht ervaren, wat uitmondde in een lange periode van spanningen en getrokken wapens, de Koude Oorlog. Maar hieraan kwam plotseling een einde toen de communistische invloedssfeer aan het einde van de jaren tachtig in snel tempo ineenstortte, tot grote verbazing van zowel aanhangers, tegenstanders als sovjetkenners. In dit boek krijgt u de geschiedenis in woord en beeld van het communisme, van het prille gedachtegoed van Karl Marx tot de val van de Berlijnse Muur en het einde van de Sovjet-Unie. In een vlotte en toegankelijke stijl biedt dit boek een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen, van het Warschaupact tot de invoering van de vijfjarenplannen en van de Cubaanse revolutie tot de Praagse Lente. In dit verhaal wordt bovendien een portret geschetst van tal van leiders en markante figuren die de geschiedenis van het communisme mee hebben geschreven, zoals Lenin, Jozef Stalin, Michail Gorbatsjov, Mao Zedong, Pol Pot en Che Guevara. Dit alles wordt in beeld gebracht met tal van authentieke foto’s, propaganda-affiches en overzichtskaarten.